Šta se pod tim podrazumeva? Vi možete imati ženu; to ne znači da treba da je napustite, već treba da vidite Boga u njoj. Napustite svoju decu – šta to znači? Da li to znači da treba da ih izbacite napolje kao što to rade neki primitivni ljudi u mnogim regionima sveta? Naravno da ne. To je svirepost, to nije religija. Umesto toga, pokušajte da vidite Boga u svojoj deci. I ne samo u njima, već i u svemu.

U životu i u smrti, u sreći i u patnji, Bog je podjednako prisutan. Ceo svet je prepun Boga. Otvorite oči i vidite Ga. Odbacite predstavu o svetu, jer se ona zasnivala na delimičnom iskustvu, na veoma siromašnom rezonovanju i na Vašoj sopstvenoj slabosti. Napustite taj svet; svet o kome ste toliko dugo razmišljali, na koga ste se toliko dugo oslanjali je lažan svet, vaša sopstvena kreacija.

Napustite to; otvorite oči i vidite da tako nešto nikada nije postojalo; to je bio san, Maja, obmana. Jedino što je oduvek postojalo je Sam Bog. On je taj koji je i u detetu, i u ženi, i mužu... “